2016-2017

 1. Iovan Drehe – Despre posibilitatea progresului în filosofie – 15 octombrie 2016.
 2. Mihai Rusu – Filosofia experimentală și intuițiile semantice – 29 octombrie 2016.
 3. Adrian Ludușan – Uzuri filosofice ale teoremelor de categoricitate. Determinabilitate referențială și realism semantic – 3 decembrie 2016.
 4. Paul Tomi – Raportul adevăr-minte în contextul respingerii propozițiilor platonice (truthmaker and correspondence theory) – 10 decembrie 2016.
 5. Proiecție: Stewart Shapiro – Potential Infinity: A Modal Account – 17 decembrie 2016.
 6. Andreea Popescu – Sunt obiectele contingent nonconcrete obiecte surogat? – 28 ianuarie 2017.
 7. Proiecție: Armand Marie Leroi – Aristotle’s Lagoon – 25 februarie 2017.
 8. Bogdan Oprea – Se poate vorbi cu sens despre ideea de schemă conceptuală? – 18 martie 2017.
 9. Proiecție: Peter Singer – „Famine, Affluence and Morality” Revisited – 1 aprilie 2017.
 10. Paula Tomi – Este deflaționismul o camuflare a teoriei adevărului corespondență? – 29 aprilie 2017.
 11. Proiecție: Brian Skyrms – A Philosophical Problem: From David Lewis to Signaling Networks – 9 mai 2017.
 12. Ciprian Bogdan – Ontologia orientată spre obiecte: Graham Harman – 20 mai 2017.