2015-2016

  1. Mihai Rusu – Cunoaștere prin presupoziție și cunoaștere prin eliminare – 5 februarie 2016.
  2. Adrian Ludușan – Referință, realism și categoricitate – 19 februarie 2016.
  3. Iovan Drehe – Istoriografii ale logicii – 4 martie 2016.
  4. Paula Tomi – Poate fi paradoxul mincinosului soluționat? – Paradoxul mincinosului și paradoxul întărit al mincinosului în logica bivalentă și polivalentă – 18 martie 2016.
  5. Vlad Lucian Ile – Conceptul de „explicație” în istorie și în științele naturale – 2 aprilie 2016.
  6. Ciprian Bogdan – Realismul speculativ al lui Quentin Meillassoux – 23 aprilie 2016.
  7. Andreea Popescu – Formula Barcan și implicațiile metafizice – 14 mai 2016.
  8. Alexandru Dragomir – Not Everything is Illuminated. Williamson despre cunoaștere, luminozitate și de ce nu putem ști ceea ce știm – 18 mai 2016.
  9. Cristian Țiple – Rorty și metafilosofia – 28 mai 2016.
  10. Paul Tomi – Independența conceptului de truthmaker față de cel de adevăr. Se poate vorbi despre truthmakers fără a vorbi și despre adevăr? – 10 iunie 2016.